Color Variations
תוכניות לדוגמא

שלב התכנון הינו השלב החשוב ביותר בכל פרויקט, אך כל תכנון, מטרתו בסופו של דבר לצאת אל הפועל.
באחריותו של האדריכל ומעצב הפנים להפיק תוכניות מפורטות לביצוע, אשר מועברות אל קבלנים הביצוע השונים שנבחרו לביצוע העבודה כגון: חשמל, גבס, אינסטלציה, מיזוג, נגרות ועוד.

ניתן להתרשם מהתוכניות האדריכליות ותוכניות עיצוב הפנים המוצגות כאן.

 
05